Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Tomáš Hubáček – Kurzy lodní motory

Tomáš Hubáček, IČO:64559327, se sídlem 5. května 1059/17, 140 00 Praha 4, zapsaná v registru živností, (dále jen „Podnikatel“) poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí a poradenství. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a Podnikatelem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi Podnikatelem a zákazníkem vzniká na základě podané objednávky.

Obchodní podmínky – KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky k účasti na vzdělávací akci přijímáme pouze v písemné formě:

 • objednávka přes e-shop na www.kurzylodnimotory.cz (preferujeme tento způsob přihlášení)
 • e-mailem na adresu objednavky[zavináč]kurzylodnimotory.cz
 • v případě e-mailu je nutné uvést tyto údaje:
  • název kurzu
  • termín konání
  • jména účastníků a jejich e-maily (pro zasílání pozvánek a podkladů)
  • fakturační adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení
  • korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)
  • jméno objednavatele+ kontakt (telefon, e-mail)

Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami Podnikatele.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity semináře.

Pokud objednáte přes e-shop, přijde Vám na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud Vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne).

Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kurzu. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky Podnikatele.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.

Storno přihlášky je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením semináře (např. pokud seminář začíná v pondělí, je nutné jej stornovat nejpozději v pondělí předešlého týdne).

Bude-li účast stornována nejméně 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením semináře, vrátíme vám peníze zpět na účet, ze kterého byla platba kurzovného provedena. K platbě bude vystaven opravný daňový doklad (dobropis). Po dohodě s Vámi může být uhrazené kurzovné použito na úhradu jiného kurzu (formou zápočtu).

Pokud stornujete účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením semináře, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat – a finanční prostředky nevracíme. Účast není možné ani převést na jiný termín, akceptujeme však náhradníka!

Fakturace a způsob úhrady

Způsoby úhrady jsou možné jen bankovním převodem – na základě zálohové faktury/faktury/informace k platbě v emailu.

Podkladem pro platbu je zálohová faktura (ZF), která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na ZF s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Pokud platba za objednaný kurz nebude připsána na účet Podnikatele do dvou pracovních dnů od výzvy doručené zájemci o kurz, bude přihláška zájemce o kurz stornována a kapacita bude nabídnuta dalšímu zájemci.

Fakturu klientům zasíláme e-mailem v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání kurzu.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny jako konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře. V ceně kurzovného je zahrnuto drobné občerstvení a parkování.

Po absolvování kurzu všichni účastníci obdrží „Osvědčení o absolvování“(s výjimkou on-line a partnerských/počítačových kurzů).

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením kurzu. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během kurzu.

Podnikatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme Vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže Podnikatel zruší akci a účastník má již kurzovné uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Podnikatel může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají uhrazeno kurzovné. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet Podnikatele.

Doprava do školicího centra a možnosti parkování

Hlavní školicí centrum se nachází v Praze na adrese: Kolbenova 159/5a, Praha 9. Dopravní možnosti jsou následující: tram č. 16,94 – stanice „Poštovská“, dále pěšky 80 m směr Černý Most; metro B – stanice „Kolbenova“, po výstupu z metra vlevo směr centrum 400m, vpravo 10m Auto-Turboservis. Možnost bezplatného parkování po předchozí domluvě.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Podnikatel povinna tuto informaci poskytnout.

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky zpracování osobních údajů, jak tyto uvedeny v Poučení o zpracování osobních údajů uveřejněném na webu Kurzy lodní motory (https://www.kurzylodnimotory.cz/osobni-udaje.html).

Ostatní informace

Podnikatel není plátcem DPH. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: 777 802 850 nebo nám napište na info[zavináč]kurzylodnimotory.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020.

Reklamační podmínky