Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Tomáš Hubáček – Kurzy lodní motory

Tomáš Hubáček, IČO:64559327, se sídlem 5. května 1059/17, 140 00 Praha 4, zapsaná v registru živností, (dále jen „Podnikatel“) poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí a poradenství. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a Podnikatelem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi Podnikatelem a zákazníkem vzniká na základě podané objednávky.

Obchodní podmínky – KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky k účasti na vzdělávací akci přijímáme pouze v písemné formě:

 • objednávka přes e-shop na www.kurzylodnimotory.cz (preferujeme tento způsob přihlášení)
 • e-mailem na adresu objednavky[zavináč]kurzylodnimotory.cz
 • v případě e-mailu je nutné uvést tyto údaje:
  • název kurzu
  • termín konání
  • jména účastníků a jejich e-maily (pro zasílání pozvánek a podkladů)
  • fakturační adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení
  • korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)
  • jméno objednavatele+ kontakt (telefon, e-mail)

Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami Podnikatele.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity semináře.

Pokud objednáte přes e-shop, přijde Vám na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud Vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne).

Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kurzu. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky Podnikatele.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.

Storno přihlášky je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením semináře (např. pokud seminář začíná v pondělí, je nutné jej stornovat nejpozději v pondělí předešlého týdne).

Bude-li účast stornována nejméně 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením semináře, vrátíme vám peníze zpět na účet, ze kterého byla platba kurzovného provedena. K platbě bude vystaven opravný daňový doklad (dobropis). Po dohodě s Vámi může být uhrazené kurzovné použito na úhradu jiného kurzu (formou zápočtu).

Pokud stornujete účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením semináře, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat – a finanční prostředky nevracíme. Účast není možné ani převést na jiný termín, akceptujeme však náhradníka!

Fakturace a způsob úhrady

Způsoby úhrady jsou možné jen bankovním převodem – na základě zálohové faktury/faktury/informace k platbě v emailu.

Podkladem pro platbu je zálohová faktura (ZF), která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na ZF s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Pokud platba za objednaný kurz nebude připsána na účet Podnikatele do dvou pracovních dnů od výzvy doručené zájemci o kurz, bude přihláška zájemce o kurz stornována a kapacita bude nabídnuta dalšímu zájemci.

Fakturu klientům zasíláme e-mailem v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání kurzu.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny jako konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře. V ceně kurzovného je zahrnuto drobné občerstvení a parkování.

Po absolvování kurzu všichni účastníci obdrží „Osvědčení o absolvování“(s výjimkou on-line a partnerských/počítačových kurzů).

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením kurzu. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během kurzu.

Podnikatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme Vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže Podnikatel zruší akci a účastník má již kurzovné uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Podnikatel může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají uhrazeno kurzovné. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet Podnikatele.

Doprava do školicího centra a možnosti parkování

Hlavní školicí centrum se nachází v Praze na adrese: Kolbenova 159/5a, Praha 9. Dopravní možnosti jsou následující: tram č. 16,94 – stanice „Poštovská“, dále pěšky 80 m směr Černý Most; metro B – stanice „Kolbenova“, po výstupu z metra vlevo směr centrum 400m, vpravo 10m Auto-Turboservis. Možnost bezplatného parkování po předchozí domluvě.

Případně na adrese Sedmpány 52, 257 63 Trhový Štěpánov, dle oznámení organizátora kurzu.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Podnikatel povinna tuto informaci poskytnout.

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky zpracování osobních údajů, jak tyto uvedeny v Poučení o zpracování osobních údajů uveřejněném na webu Kurzy lodní motory (https://www.kurzylodnimotory.cz/osobni-udaje.html).

Ostatní informace

Podnikatel není plátcem DPH. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: 777 802 850 nebo nám napište na info[zavináč]kurzylodnimotory.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020.

Reklamační podmínky